Relative Content

Tag Archive for Phân tích đa nhóm

Phân tích đa nhóm và xử lý biến điều tiết phân loại trên SmartPLS

This entry is part 16 of 22 in the series SMART PLS

Ý tưởng phân tích đa nhóm trên SmartPLS Ý tưởng phân tích đa nhóm trên SmartPLS rất trực quan. Đơn giản là bạn chia bộ dữ liệu ra thành nhiều nhóm, không nhất thiết phải độc lập với nhau. Ví dụ giới tính nam và nữ là 2 nhóm độc lập nhưng giới tính nam […]

Phân tích đa nhóm, ứng dụng đánh giá tác động của biến điều tiết

This entry is part 14 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Phân tích đa nhóm trong mô hình phương trình cấu trúc (SEM) là một ứng dụng để phân tích tác động điều tiết của 1 biến phân loại (phân nhóm). Trong trường hợp biến điều tiết là biến liên tục mà bạn chuyển đổi về phân nhóm thì sẽ vẫn dùng được kỹ thuật này. […]