Relative Content

Tag Archive for Phân tích thành phần chính

Phương pháp phân tích thành phần chính

This entry is part 6 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Ý tưởng Do kỹ năng vẽ hình cũng hơi kém nên nếu hình xấu chút các bạn cũng cố gắng xem nhé Từ một nhận xét hết sức tự nhiên Mình sẽ bắt đầu từ không gian 2 chiều. Trong hệ trục tọa độ có một tập hợp điểm như hình, tọa độ mỗi điểm […]