Relative Content

Tag Archive for Phân tích thành phần chính

Một số thủ thuật khi phân tích EFA trên SPPS: Kỹ thuật 1: Chỉ định số nhân tố được trích

This entry is part 15 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Các kỹ thuật này không chỉ dành riêng cho PCA mà nói chung cho các phân tích EFA trên SPSS. Sau khi đọc xong bài viết này các bạn chắc chắn sẽ có kỹ năng phân tích EFA tốt hơn, cũng sẽ loại bỏ đi 1 số thao tác và chỉ định cứng nhắc khi […]

Phương pháp phân tích thành phần chính

This entry is part 10 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Ý tưởng Do kỹ năng vẽ hình cũng hơi kém nên nếu hình xấu chút các bạn cũng cố gắng xem nhé Từ một nhận xét hết sức tự nhiên Mình sẽ bắt đầu từ không gian 2 chiều. Trong hệ trục tọa độ có một tập hợp điểm như hình, tọa độ mỗi điểm […]