Relative Content

Tag Archive for t- test

Nếu không dùng bài kiểm tra independent sample t test mà đưa biến phân loại vào phương trình hồi quy như 1 biến giả để xét có được không?

This entry is part 26 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Trả lời: Được chứ, miễn là mô hình hồi quy đó tốt Phân tích independent sample t test chẳng qua là 1 bài hồi quy với 1 biến giả duy nhất là biến độc lập đó. Tất nhiên hồi quy 1 và nhiều biến phụ thuộc sẽ cho kết quả khác nhau. Nên dùng phân […]

Dùng one way anova thay thế independent sample t test có được không (khi biến phân loại chỉ có 2 nhóm)?

This entry is part 21 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Trả lời: Tất nhiên là được. Chỉ có bảng post hoc sẽ không hiện thôi. Các bạn tự chạy để phát hiện ra điểm tương đồng. Tất nhiên thử tục independent sample t test đã được tối ưu cho trường hợ so sảnh 2 nhóm với nhau, nên ưu tiên phương án này nhé

Dùng nhiều lần independent sample t test thay thế one-way ANOVA được không?

Đây là câu hỏi khá nhiều người thắc mắc. Mình cũng đoán 1 phần là cho vui, một phần do cũng thấy hợp lý Câu trả lời là KHÔNG Tại sao vậy?   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân […]