Relative Content

Blog Archives

Giải đáp các câu hỏi trong quá trình thực hành SPSS

This entry is part 1 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 18/09/2021 bởi admin0 Các bạn thân mến! Hầu hết các bạn không có thời gian xem hết các bài viết một cách có hệ thống mà sẽ thực hành cơ bản băng cách “làm theo” hướng dẫn trên mạng. Trong quá trình đó chắc hẳn có rất nhiều câu hỏi phát sinh về […]

Cách thức gửi, nội dung hỗ trợ và nhận giải đáp

This entry is part 2 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Giải đáp phân tích Cronbach’s Alpha -1

This entry is part 3 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Các câu hỏi Câu hỏi 1.1: Nếu loại 1 biến được alpha tốt hơn thang đo hiện tại thì có cần loại biến đó không? Câu hỏi 1.2: Cronbach’s Alpha dao động trong khoảng nào? Câu hỏi 1.3: Giá trị Squared Multiple Correlation trong bảng phân tích Cronbach’s Alpha là gì? Câu hỏi 1.4: Cronbach’s […]

Giải đáp phân tích Cronbach’s Alpha -2

This entry is part 4 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Câu hỏi Câu hỏi 2.1: Khi nào tôi nên phân tích Cronbach’s Alpha Câu hỏi 2.1: Phân tích Cronbach’s Alpha trước hay EFA trước? Câu hỏi 2.3: Một thang đo mà các đáp an rất đồng nhất, thể hiện sự nhất quán cao nhưng tại sao kiểm tra hệ số cronbach’s alpha vẫn không đạt? […]

Giải đáp phân tích EFA – 1

This entry is part 5 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Trước hết nếu các bạn đang quan tâm đến những vấn đề này thì xem các link tương ứng sau Lỗi không xuất hiện bảng KMO and Bartlett’s Test và thông báo “This matrix is not positive definite” Hiện tượng hệ số KMO nhỏ hơn 0,5 Hiện tượng sig của kiểm định của Bartlett lớn […]