Relative Content

Tag Archive for Tham khảo cách viết bài

Đưa kết quả Independent sample t test vào bài viết

Đây là kiểm định so sánh trung bình 2 mẫu độc lập phổ biến nhất. Với biến phụ thuộc liên tục và cỡ mẫu của mối nhóm trên 30 thì ta có thể dùng ngay bài kiểm tra này mà không quan tâm tính phân phối chuẩn của biến phụ thuộc trong từng nhóm. Trong […]

Viết kết quả phân tích hồi quy tuyến tính

This entry is part 19 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Bài viết này cung cấp cho các bạn lời văn để phân tích hồi quy tuyến tínhtrong bài, có thể tạm coi là văn mẫu mà Hỗ trợ Nghiên cứu dành cho khách hàng của mình. Các phân tích hồi quy khá rộng, tuy nhiên các bạn có thể dựa vào các phân tích này […]