Relative Content

Các lỗi khi chạy SPSS

Vấn đề hệ số cronbach’s alpha quá cao

This entry is part 13 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Hệ số cronbach’s alpha quá cao có sao không? Có thể chẳng làm sao cả! Trước tiên chúng ta có thể xem lại các mức đo lường để đánh giá độ tin cậy của hệ số cronbach’s alpha: https://ungdung.hotronghiencuu.com/he-so-cronbachs-alpha-cach-tinh-va-mot-so-tieu-chuan Có một vấn đề mà mình khá nhiều bạn hỏi đó là Cronbach’s alpha cao quá […]

Tại sao hệ số Cronbach Alpha thấp

Bạn đang tìm kiếm vấn đề liên quan đề Tăng hệ số Cronbach Alpha, hệ số  Cronbach Alpha thấp, sửa dữ liệu Cronbach Alpha Có 3 ngưỡng chúng ta hay dùng đó là + Nhỏ hơn 0.6: Không chấp nhận được + 0.6: Chấp nhận được với các khái niệm mới + 0.7: Chấp nhận […]

Lỗi không hiện bảng KMO

Vấn đề bạn đang tìm kiếm có liên quan đến Không hiện bảng KMO, Lỗi không xuất hiện KMO, Lỗi chạy EFA, Các lỗi thường gặp khi chạy EFA, Cách sửa EFA Việc không hiển thị bảng KMO có thể xuất hiện do lỗi của chúng ta khi thao tác hoặc do chính vấn đề […]

Hiện tượng đa cộng tuyến trong các bài có sử dụng phân tích efa trước đó

This entry is part 7 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Nếu vấn đề của bạn đúng như tiêu đề bài viết thì chắc chắn bạn sẽ giải quyết được   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ […]