Relative Content

Chưa được phân loại

Dữ liệu mẫu Probit

This entry is part 1 of 5 in the series Probit Analysis

Dưới đây là link tải về dữ  liệu minh hoạ cho các bài viết trong loạt bài dưới đây. Quyền xem chỉ dành cho người có tài khoản   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. […]

Đọc thêm: Bootstrapping và các kết quả trên SmartPLS

This entry is part 8 of 22 in the series SMART PLS

Bài viết này chúng ta sẽ thảo luận thêm về các chỉ số được tính toán bằng kỹ thuật Boostrapping cũng như cách thức trình bày nó trong bài, chọn đưa các cột kết quả nào vào bài cho hợp lý Hiểu các kết quả Kết quả sẽ trả về cho chúng ta 6 cột […]

Đọc thêm: Kiểm định Levene về sự đồng nhất của phương sai

Giới thiệu Levene’s Test là kiểm đinh về sự băng nhau về phương sai giữa các nhóm. Kiểm định này được tích hợp làm kiểm định về sự đồng nhất phương sai trong các bài kiểm tra t test hay one way anova trên SPSS. Tất nhiên để kiểm định vấn đề này thì còn […]

Dữ liệu minh hoạ phân cụm

This entry is part 1 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Dữ liệu mẫu ANOVA

This entry is part 1 of 5 in the series Phân tích phương sai

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Phân tích biệt số nâng cao

This entry is part 6 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Cùng tham khảo 1 số phân tích để có thể đạt được kết quả tốt hơn nhé   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG […]

Dữ liệu mẫu

This entry is part 1 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Các ví dụ trong phần này dùng file data ở link sau   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có […]

Kiểm định tỷ lệ một mẫu (Chi-square)

This entry is part 8 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Mở đầu Bài viết này đề cập đến kiểm định Chi-square để kiểm tra xem số phần tử của từng nhóm trong một mẫu có bằng nhau hay bằng một tỷ lệ cho trước xác định nào đó hay không Kiểm định được đề cập giải quyết bài toán đơn giản sau Giả sửa ngày […]

So sánh trung bình của một mẫu trùng nhau trong nhiều thời điểm

Bây giờ không phải so sánh điểm đầu và cuối kỳ nữa mà là điểm của 3 mốc thời gian đầu- giữa- cuối kỳ (thậm chí nhiều mốc hơn) thì có thể các bạn sẽ nghĩ đến viếc là bài Paired test nhiều lần? Việc làm như vậy là không cần thiết vì thực ra […]