Relative Content

Luận văn

Thực hành phân tích bài tập với mô hình SEM, ứng dụng làm luận văn cơ bản

This entry is part 12 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Đang cập nhật   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember […]

Một số bài dùng mô hình logistic hay gặp

This entry is part 10 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Bài viết này chưa có nội dung   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email […]