Relative Content

Luận văn

Sử dụng hệ số hồi quy chưa chuẩn hoá và chuẩn hoá sao cho hợp lý

This entry is part 13 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Như đã đề cập sơ qua trong bài viết trước về hệ só chưa chuẩn hoá và đã chuẩn hoá. Xem lại: https://ungdung.hotronghiencuu.com/he-so-hoi-quy-va-kiem-dinh-y-nghia-cua-he-so-hoi-quy-bang-coefficients#Unstandardized_Coefficients_la_cac_he_so_chua_duoc_chuan_hoa Không có chuyện bạn luôn luôn dùng hệ số này mà không dùng hệ số kia. Nó sẽ phụ thuộc và đặt điểm của dữ liệu và vấn đề bạn đang quan […]

Thực hành phân tích bài tập với mô hình SEM, ứng dụng làm luận văn cơ bản

This entry is part 12 of 23 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Đang cập nhật   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember […]