Relative Content

Luận văn

Có cần kiểm tra tương quan trước khi chạy hồi quy

This entry is part 19 of 25 in the series Hồi quy tuyến tính

Rất nhiều bài viết, luận văn sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính nhưng có bài có và có bài không thực hiện phân tích tương quan Pearson trước khi phân tích hồi quy. Vậy câu hỏi đặt ra là có cần thiết phân tích tương quan trước khi phân tích hồi quy hay […]

Có thể bạn ngộ nhận?

This entry is part 18 of 28 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Đang cập nhật   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember […]

Có cần bỏ các biến không có ý nghĩa thống kê ra khỏi mô hình và thực hiện hồi quy lại không?

This entry is part 11 of 25 in the series Hồi quy tuyến tính

Đây là vấn đề mà có thể các bạn sẽ thấy có 2 trường phái xử lý khác nhau nếu các bạn tham khảo nhiều bài. Bài viết dưới đây sẽ nêu quan điểm để giải quyết vấn đề này, các bạn cùng theo dõi nhé   còn nữa … Để xem tiếp các nội […]