Relative Content

Thực hành Smart PLS

Xử lý mô hình có biến tiềm ẩn bậc cao

This entry is part 19 of 22 in the series SMART PLS

Xem lại về biến tiềm ẩn bậc cao tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-tiem-an-bac-cao Trong bài viết này chúng ta sẽ đề cập đến việc xử lý các biến tiềm ẩn bậc 2. Không giống như trên AMOS, biến tiềm ẩn chỉ có dạng Reflective nên mô hình biến tiềm ẩn bậc 2 chỉ có 1 dạng duy […]

Đánh giá mô hình đo lường nguyên nhân

This entry is part 18 of 22 in the series SMART PLS

Đây là các phân tích dành cho mô hình mà các biến chỉ báo là biến đo lường nguyên nhân, biến tiềm ẩn được coi là tổ hợp tuyến tính của các biến chỉ báo. Dạng biến này còn được gói là Formative, khi mà mũi tên xuất phát từ biến chỉ báo và đi […]

Xử lý biến điều tiết dạng liên tục

This entry is part 15 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Mở đầu Trước hết các bạn xem lại các kỹ thuật xử lý biến điều tiết ở đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-dieu-tiet SEM chỉ là 1 trường hợp đặc biệt của hồi quy tuyến tính, do đó các bạn có thể tìm cách áp dụng các kỹ thuật được trình bày ở bài viết trên vào. Sẽ không […]

Phân tích biến điều tiết liên tục trên SmartPLS

This entry is part 17 of 22 in the series SMART PLS

Mô hình hoá biến điều tiết Xét mô hình có mối quan hệ chính là X tác đông lên Y và có biến điều tiết M liên tục tác động điều tiết mối quan hệ đó thì các giả thuyết có thể được mô hình hoá trong mô hình sau Ngoài ra các mối quan […]

Phân tích đa nhóm và xử lý biến điều tiết phân loại trên SmartPLS

This entry is part 16 of 22 in the series SMART PLS

Ý tưởng phân tích đa nhóm trên SmartPLS Ý tưởng phân tích đa nhóm trên SmartPLS rất trực quan. Đơn giản là bạn chia bộ dữ liệu ra thành nhiều nhóm, không nhất thiết phải độc lập với nhau. Ví dụ giới tính nam và nữ là 2 nhóm độc lập nhưng giới tính nam […]

So sánh trung bình 2 mẫu độc lập trên SmartPLS

This entry is part 14 of 22 in the series SMART PLS

Cùng ý tưởng với bài viết này, các bạn có thể xem lại: https://ungdung.hotronghiencuu.com/kiem-dinh-so-sanh-gia-tri-trung-binh-voi-sem Trên SmartPLS chúng ta cũng có thể làm tương tự. Xét bộ dữ liệu đang có với mã hoá nữ=0 và nam=1. Bay giờ muốn so sánh giá trị trung bình giữa 2 nhóm ta chỉ cần vẽ mô hình sau […]

Tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp trên SmartPLS

This entry is part 12 of 22 in the series SMART PLS

Tính toán các tác động trên SmartPLS Không cần plug-in hay các thủ tục tính toán bằng tay. Các kết quả bạn quan tâm như các tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp bạn có thể được tính toán + Bằng thủ tục PLS Algorithm và click vào các vị trí tương ứng […]

Hệ số tác động năng lực dự đoán q2 (q Square)

This entry is part 11 of 22 in the series SMART PLS

Xậy dựng công thức tính hệ số tác động q2 Các giá trị Q2 được ước lượng bởi quy trình dò tìm đánh giá năng lực tốt như thế nào của một mô hình đường dẫn trong việc dự báo các giá trị quan sát được ban đầu. Tương tự như hệ số tác động […]