Relative Content

Thực hành SPSS cơ bản

Thay đổi giới hạn đường bao đồ thị

This entry is part 5 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Vẽ đồ thị từ output

This entry is part 4 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

Bạn cũng có thể vẽ đồ thị dựa trên 1 kết quả tính toán trước đó. Cách thực hiện như sau   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  […]

Vẽ đồ thị trực tiếp từ bộ dữ liệu SPSS

This entry is part 3 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

Bên cạnh việc vẽ đồ thị trong quán trình thực hiện các thống kê khác bạn có thể vẽ đồ thị trực tiếp từ bộ dữ liệu qua menu Graph như sau   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân […]

Thủ tục phân tích biệt số trên SPSS

This entry is part 3 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Trong phần này mình sẽ đề cập đến các thao tác cài đặt và thiết lập các lựa chọn trong phân tích biệt số. Sau này khi thay đổi biến phụ thuộc và biến độc lập các bạn cũng sẽ làm tương tự. Mình tách riêng phần này vì muốn bình luận riêng phần kết […]

Chẩn đoán mô hình với kỹ thuật Bootstrap

This entry is part 14 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Hiệu chỉnh mô hình với phương pháp đưa dần biến vào từng bước (Forward Stepwise)

This entry is part 7 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Lựa chọn quan sát với menu Select Case

This entry is part 6 of 8 in the series SPSS cơ bản

Bài viết này mình sẽ giới thiệu một số lệnh làm việc với dữ liệu trong menu Select Case Trước tiên ta chọn Data -> Select case Ở mục “Select “, mặc định phần mềm để All Case nghĩa là chọn tất cả các quan sát

Xử lý đồ thị trên SPSS và ứng dụng

This entry is part 1 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

Đồ thị cho ta cái nhìn trực quan về dữ liệu. Đây là ứng dụng quan trọng nhất mà chúng tôi đề cập trong loạt bài viết này. Bằng cách sử dụng đồ thị bạn sẽ dễ dàng nhận định được các giả định như tính phân phối chuẩn của dữ liệu, tính đồng nhất […]

Hướng dẫn thao tác cơ bản với SPSS

This entry is part 2 of 8 in the series SPSS cơ bản

Để có thể xử lý dữ liệu trên SPSS ta cần nắm được những thao tác từ cơ bản đến nâng cao. Trong loạt bài viết này các bạn sẽ đưỡng chỉ dẫn (hướng dẫn ) các thao tác cơ bản. Các thao tác nâng cao và phân tích sâu hơn sẽ đưỡc đề cập […]