Relative Content

Thực hành SPSS cơ bản

Đọc thêm: PROCESS macro- Công cụ xử lý biến trung gian, biến điều tiết

This entry is part 20 of 22 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Khá nhiều bạn có inbox với chúng mình rằng xem trên mạng và sẽ xử lý biến trung gian hoặc điều tiết bằng PROCESS macro. Trên thực tế thì với các dạng mô hình đơn giản (99% mình gặp) thì các bạn cài cũng được mà không cài cũng được. Miễn các bạn hiểu được […]

Phân tích biến trung gian trên SPSS bằng PROCESS macro By Andrew F. Hayes

This entry is part 14 of 22 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Thêm một lựa chọn cho các bạn phân tích tác động của biến trung gian bằng phần mềm SPSS Cách cài đặt PROCESS macro By Andrew F. Hayes trên SPSS22 các bạn xem lại tại đây nhé: https://ungdung.hotronghiencuu.com/phan-tich-bien-dieu-tiet-tren-spss-bang-process-macro-by-andrew-f-hayes Xét mô hình hồi quy với + Biến phụ thuộc là Y + Biến độc lập: X1, […]

Kiểm định Friedman và Kendall’s W

This entry is part 5 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Bài kiểm tra được đặt theo tên của Milton Friedman Friedman Test là bài kiểm định phi tham số thay cho phép phân tích phương sai một chiều lặp lại One-way repeated measures ANOVA, xem tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/phan-tich-phuong-sai-mot-chieu-lap-lai Trong trường hợp cỡ mẫu quá nhỏ, biến phụ thuộc là biến thứ bậc hay nó vi […]

Thống kê Trung vị, Mode

This entry is part 2 of 5 in the series Thống kê mô tả cơ bản

Tiếp tục với phân tích thống kê tần số trong bài trước. Trước hết ta đi qua định nghĩa + Trung vị là giá trị chia đôi băng tần số thành 2 mẫu bằng nhau. Nếu bảng dữ liệu có 100 quan sát thì trung vị là giá trị thứ 50. Nếu bảng số liệu […]

Thống kê tần số

This entry is part 1 of 5 in the series Thống kê mô tả cơ bản

Đây là phân tích cơ bản nhất trong các phần mềm thống kê . Mục đích của phân tích này là đếm số lượng các giá trị từng đáp án của mỗi câu hỏi. Phân tích này thường được sử dụng trong việc mô tả mẫu nghiên cứu khi bắt đầu trình bày kết quả […]