Relative Content

Thực hành SPSS cơ bản

Biến điều tiết và xử lý biến điều tiết trong mô hình hồi quy tuyến tính

This entry is part 3 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Khái niệm Biến điều tiết (Moderator) là biến có khả năng điều chỉnh cường độ/ mức độ tác động của một biến độc lập lên 1 biến phụ thuộc. Các bạn có thể bắt gặp biến này với các cái tên khác, đúng kiểu dịch từ tiếng anh ra như biến hoà giải, biến giàn […]

Thực hành phân cụm thứ bậc (Hierarchical cluster)-HCA

This entry is part 5 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Bài viết này mình sẽ đề cập đến thủ tục phân cụm cho các quan sát trong một bộ dữ liệu Thủ tục trên SPSS Sử dụng bộ data bank cluster.sav (đây là thủ tục tính toán nặng nhất trong các phương pháp được giới thiệu ở đây) Tiếp theo, các bạn đưa các biến […]

Thực hành phân cụm K-means

This entry is part 4 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Thao tác trên SPSS Tiếp tục với bộ dữ liệu Player2019.sav Tại cửa số K- means +(1) đưa tất cả các biến sử dụng để phân cụm vào. Lưu ý phần mềm không nhận các biến phân loại, do đó nếu có biến phân loại các bạn chuyển nó thành biến giả trước nhé +(2) […]

Thực hành two-step cluster trên SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Phân cụm 2 bước (two-step cluster)

This entry is part 3 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Đây là thủ tục phân cụm đơn giản nhất trên SPSS nên sẽ được giới thiệu đầu tiên Thao tác trên SPSS Bắt đầu với bộ dữ liệu bank cluster.sav gồm 5 biến số score 1-5 là các biến liên tục và biến phân loại City (=1 nếu ở thành phố, =0 nếu khác) Quy […]

Chạy mô hình Logit trên SPSS: Trường hợp biến độc lập là biến liên tục

This entry is part 3 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Bài viết mình hoạ các thao tác và phân tích cơ bản mô hình hồi quy nhị phân trên SPSS Sử dụng bộ dữ liệu về chỉ số hạnh phúc năm 2019, tên là happy 2019-ex1.sav, đường dẫn tải về các bạn xem ở đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bo-du-lieu-ve-chi-so-hanh-phuc-nam-2019 Một số biến số trong tệp data Xep_hang: Xếp […]

Kiểm định Glejser

This entry is part 14 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Ý tưởng Ý tưởng của kiểm định này là có thể phương sai σ^2 sẽ phụ thuộc tuyến tính với Xi, Xi^2, 1/Xi hay 1/(Xi^2). Vì vậy các hàm hồi quy phụ mà Glejser dùng đó là + Với |ei| là giá trị tuyệt đối của các phần dư thu được + Thực hiện cho […]

Kiểm định Park

This entry is part 13 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Kiểm định Breusch-Pagan (BP)

This entry is part 11 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Chúng ta cùng bắt đầu với kiểm định tham số đầu tiên để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình Ý tưởng Giả sử hàm hồi quy là Yi=β1+β2*x2i+β3*x3i+…… +ui (1) và σ2=α1+α2*x2+α3*x3 +…+ vi (2) Nếu α2=α3=….= 0 thì σ2=α1 (không đổi) Chúng ta cần kiểm định cặp […]

Kiểm định White

This entry is part 12 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Kiểm định White là kiểm định nổi tiếng nhất về hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Xem thêm: Kiểm định White trên SPSS 26 Với các bạn cài spss bản cũ có thể làm thủ công. Ở bản 26 trở lên (có thể cả 25) thì các bạn có thể xem ở Kiểm […]