Hướng dẫn sử dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học

Cập nhật: 14/09/2023 bởi admin0

Sau quá trình tổng hợp các kiến thức thống kê và ứng dụng spss, Hỗ trợ nghiên cứu gửi đến các bạn giáo trình hướng dẫn sử dụng spss online hoàn toàn mới.

Giáo trình có các phần về

+ Lý thuyết thống kê

+ Kết hợp minh hoạ trên SPSS và hướng dẫn sử dụng SPSS

+ Các vấn đề về spss hay dùng trong luận văn

+ Các kiến thức và kỹ năng bổ trợ

Hãy nhìn vào bên trái màn hình nếu bạn ở trên máy tính hoặc kéo lên đầu nếu bạn ở trên điện thoại và cùng khám phá các kiến thức ở đây nhé!