So sánh trung bình cặp biến quan sát của cùng 1 mẫu- Paired sample t test

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Giới thiệu

Paired sample t test là bài kiểm tra theo phân phối t cho 1 mẫu nghiên cứu

Trên 1 mẫu nghiên cứu, ta đo lường 2 hay nhiều biến quan sát, sau đó so sánh trung bình của chúng với nhau chính là ứng dụng của bài toàn này.

Ví dụ như:

+ Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng vào 2 thời điểm xem sự hài lòng có được cải thiện không

+ Đo lường điểm tra của 1 nhóm học sinh trước và sau khi áp dụng phương pháp học mới xem tiến bộ đến đâu

+ So sánh điểm kiểm tra 2 môn của 1 nhóm học sinh để xem các em học môn nào tốt hơn

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2