Relative Content

Tag Archive for Cronbach’s Alpha

Giải pháp cuối cùng khi phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha không đạt

This entry is part 9 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Nhìn chung một thang đo được thiết kế nghiêm chỉnh, chính xác thì khó mà đi đến ngõ cụt Tuy nhiên không gì là không thể xảy ra, và khi các giải pháp trong loạt bài trước không thể giúp các bạn thì đây chính là 3 giải pháp cuối dùng   còn nữa … […]

Khái niệm thang đo và cấu tạo thang đo trong phân tích Cronbach’s Alpha

This entry is part 4 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Khái niệm thang đo Trong phân tích độ tin cậy của “thang đo” (scale)  -chứ không phải dữ liệu (data) thì khái niệm “thang đo” được hiệu là tập hợp các biến quan sát cùng đo lường 1 khái niệm (biến tiềm ẩn nào đó) Ví dụ đơn giản như sau cho các bạn dễ […]

Thực hành kiểm tra hệ số Hệ số Cronbach’s Alpha trên SPSS

This entry is part 6 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Trong bài viết này và bài viết sau chúng ta cần đạt được 3 mục tiêu (cũng đơn giản thôi) Nắm được thao tác thực hiện trên phần mềm Đọc, hiểu kết quả Hiệu chỉnh thang đo (được đề cập trong bài viết sau) Thao tác thực hiện Bước 1: Vào menu Analyze->Scale->Reliability Analysis Bước […]