Relative Content

Tag Archive for Plug-in AMOS

Xem xét vai trò biến trung gian với plug-in Indirect Effect trên Amos

This entry is part 8 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Trước tiên các bạn cần cài đặt amos 24 trở lên và plugin của nó sẵn. Xem tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/series/cai-dat-phan-mem Bước 1 Vẽ mô hình trên AMOS. Nhớ set file data tương ứng Bước 2 Tải file sau về: https://drive.google.com/file/d/1tOxw6TzsBv9geOyEhHWsJzaxqO9NwRze/view Bước 3 Mở mô hình lên. Nhìn góc dưới bên trái có dòng chữ “Not […]