Relative Content

Hỏi đáp

category

So sánh phân tích tương quan và phân tích hồi quy

This entry is part 5 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Đừng nhầm lẫn tương quan và hồi quy trong SPSS Trước hết chồng bài viết này mình sẽ trình bày hai khái niệm mà các bạn rất dễ dàng bị nhầm lẫn đó là tương quan giữa hai biến và hàm hồi quy hay biến (hay còn gọi là hồi quy đơn biến) Xin nhắc […]

Đọc thêm: Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation trong phân tích Cronbach’s Alpha

This entry is part 18 of 20 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Bài viết này giúp giải đáp câu hỏi tương quan biến tổng là gì Hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation là gì? Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2022All Rights ReservedOriginal content here is published under these license terms: X License Type:Read OnlyLicense Abstract:You may read the original content in the context in which it is published (at this […]

Cách đọc kết quả SmartPLS

This entry is part 2 of 24 in the series SMART PLS

Smartpls là gì SmartPLS là một phần mềm có giao diện người dùng đồ họa để mô hình hóa phương trình cấu trúc (structural equation modeling -SEM) dựa trên phương sai  bằng cách sử dụng phương pháp mô hình hóa đường dẫn một phần bình phương nhỏ nhất (partial least squares-PLS) . Người dùng có […]