Relative Content

Nghiên cứu khoa học

Mô hình hồi quy đơn biến và đa biến

This entry is part 3 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Trong loạt bài viết này “mô hình hồi quy tuyến tính” xin được gọi tắt là “mô hình hồi quy” Mô hình hồi quy đơn biến Khái niệm Mô hình hồi quy đơn biến là mô hình có duy nhất 1 biến độc lập, tức là mô hình có 2 biến gồm 1 biến phụ […]

Có đưa biến nhân khẩu vào mô hình hồi quy hay không?

This entry is part 9 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Đang cập nhật   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember […]

Có cần kiểm tra tương quan trước khi chạy hồi quy

This entry is part 16 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Rất nhiều bài viết, luận văn sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính nhưng có bài có và có bài không thực hiện phân tích tương quan Pearson trước khi phân tích hồi quy. Vậy câu hỏi đặt ra là có cần thiết phân tích tương quan trước khi phân tích hồi quy hay […]

Có thể bạn ngộ nhận?

This entry is part 17 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Đang cập nhật   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember […]