Relative Content

Thống kê

Biến điều tiết và xử lý biến điều tiết trong mô hình hồi quy tuyến tính

This entry is part 3 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Khái niệm Biến điều tiết (Moderator) là biến có khả năng điều chỉnh cường độ/ mức độ tác động của một biến độc lập lên 1 biến phụ thuộc. Các bạn có thể bắt gặp biến này với các cái tên khác, đúng kiểu dịch từ tiếng anh ra như biến hoà giải, biến giàn […]

Biến giả và hồi quy với biến giả

This entry is part 2 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Định nghĩa biến giả Trong phân tích hồi quy , biến giả là biến chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1 để biểu thị sự vắng mặt hoặc hiện diện của một số tác động phân loại có thể thay đổi kết quả. Chúng có thể được coi là ký tự số cho các dữ […]

Mở đầu về phân tích biệt số

This entry is part 2 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Mở đầu Phân tích biệt số- Discriminant hay còn được gọi là phân tích phân biệt được sử dụng trong trường hợp chúng ta có 1 (hay nhiều) biến độc lập là biến liên tục và 1 biến phụ thuộc là biến phân loại (chia thành 2 hoặc nhiều danh mục bên trong) Khác với […]

Phân cụm cho các biến quan sát

This entry is part 6 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Tiếp tục với thủ tục phần cụm thứ bậc HCA.   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. […]