Relative Content

Thống kê

Phân cụm và các phương pháp phân cụm

This entry is part 2 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Mở đầu Trong các bài toán trước đây chúng có 1 dạng thức chung đó là có biến độc lập và biến phụ thuộc. Bằng 1 cách nào đó chúng ta tìm cách biểu diễn mối quan hệ ấy, sau đó nhằm dự đoán biến phụ thuộc theo các biến độc lập (biến giải thích) […]

Hiện tượng bỏ sót biến quan trọng trong mô hình

This entry is part 20 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Nhìn chung đây là 1 vấn đề khá đau đầu. Hiện tượng thiếu biến quan trọng trong mô hình nghe có vẻ khá trìu tượng vì hình như mô hình lức nào cũng “thiếu biến” thôi. Mỗ hình có tiến tới việc đầy đủ biến nếu R^2 càng tiến tới 1. Nhìn chung 1 mô […]

Hiện tượng thừa biến

This entry is part 19 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Khắc phục phương sai sai số thay đổi

This entry is part 16 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]