Relative Content

Thống kê

Hồi quy và hồi quy tuyến tính

This entry is part 2 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Phân tích hồi quy Phân tích hồi quy nói chung là tập hợp các kỹ thuật để tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, được gọi là biến độc lập nhằm mục đích ước lượng hoặc tiên đoán giá trị kỳ vọng […]

Hệ số tương quan riêng

This entry is part 14 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

  Cùng tiếp tục vấn đề đặt ra ở bài trước, mối quan hệ giữa giá cả và doanh số bán hàng (một mối quan hệ rất cơ bản trong kinh tế vi mô giá- sản lượng). Thực tế nhiều khi hàng có giá cao người ta vẫn đổ xô vào mua, hàng rẻ vẫn […]

Tương quan hạng Kendall

This entry is part 12 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Với 2 biến quan sát X và Y. Mỗi quan sát (Xi, Yi) với i bắt đầu từ 1, xét tất cả các quan sát phía sau (Xj, Yj) với i<j. Nếu (Xj, Yj) cùng lớn hoặc cùng nhỏ hơn (Xi, Yi), nghĩa là ( Xj-Xi)*(Yj-Yi) >0 thì ta gọi (Xj, Yj) là 1 “cặp […]

Tương quan hạng Spearman

This entry is part 11 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Tương quan hạng Spearman được sử dụng thay thế tương quan Pearson để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến được xếp hạng hoặc một biến được xếp hạng và một biến đo lường không yêu cầu có phân phối chuẩn. Nói đơn giản chút, hệ số tương quan Pearson là hệ số tương […]

Tỷ số tương quan

This entry is part 4 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Tỷ số tương quan η là chỉ tiêu đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan phi tuyến, được tính theo công thức sau: Tính chất: Tỷ số tương quan nằm trong khoảng [0,1]. η = 0: Không có mối liên hệ tương quan phi tuyến. η = 1: Mối liên […]

Hệ số tương quan (Correlation)

This entry is part 2 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Có thể bỏ qua Sau Hiệp phương sai ta sẽ đến với một khái niệm vô cùng quen thuộc Correlation là gì? Để thể hiện mối quan hệ giữa 2 biến là “mạnh” hay “yếu”, chúng ta sử dụng correlation thay cho covariance. Định nghĩa : Correlation coefficient của hai biến X và Y được tính […]

Hiệp phương sai (Covariance)

This entry is part 1 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Có thể bỏ qua Hiệp phương sai là gì? Hiệp phương sai (Covariance) thể hiện mối quan hệ giữa hai biến với nhau, có thể là đồng biến (positive covariance) hoặc nghịch biến (negative covariance). Định nghĩa : Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y với kì vọng μ_X và μ_Y covariance của X, Y được […]