Relative Content

Thực hành SPSS cơ bản

Phát hiện phương sai sai số thay đổi bằng đồ thị

This entry is part 9 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Cách đơn giản và trực quan nhất hay được dùng để kiểm tra chính là dùng đồ thị giữa phần dư và giá trị dự đoán của biến phụ thuộc. Nếu muốn co phần dư và giá trị dự đoán lại 1 vùng để dễ vẽ đồ thị người ta thường chuẩn hoá nó. Cách […]

Kiểm tra tính phân phối chuẩn của phần dư

This entry is part 2 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

Đây là giả định đơn giản nhất, và trong thực tế ta cũng chỉ cần nó đúng một cách tương đối mà thôi. Tuy vậy thực tế giáo viên mình thấy cũng có người dễ những cũng có người yêu cầu chặt chẽ. Vì vậy bài viết sẽ cung cấp khoảng 4 cách từ trực […]

Hồi quy tuyến tính không có hệ số chặn trên SPSS

This entry is part 11 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Thực hành hồi quy tuyến tính trên SPSS

This entry is part 4 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Xin phép đưa bài viết này lên trước, sau đó mới đề cập đến rất nhiều vấn đề lý thuyết hơn. Tạm thời các bạn cứ thực hiện máy móc để có thể có được kết quả minh họa trực quan nhất trên SPSS.  Sau khi đọc hết seri bài viết này các bạn sẽ […]

Các phân tích mô hình hồi quy cơ bản

This entry is part 6 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Bài viết đửaa 1 số phân tích cơ bản hay áp dụng trong luận văn. Các phân tích nâng cao sẽ được đề cập ở bài viết khác Hệ số xác định mô hình Đây là con số  xuất hiện ngay ở phần đầu tiên của kết quả hồi quy Hệ số R bình phương […]

Thực hành hồi quy tuyến tính cơ bản trên SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Tính hệ số tương quan riêng trên SPSS

This entry is part 16 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Thực hành tương quan hạng Spearman và tương quan hạng Kendall trên SPSS

This entry is part 13 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Bước 1: Analyze-> Correlate -> Bivariate Bước 2: Đưa các biến cần tính hệ số tương quan vào Bước 3: Thay vì để mặc định kiểm tra tương quan Pearson ta chọn thêm kiểm định Kendall tau-b / Spearman nếu muốn. Cần tính kiểm định nào thì tích nó vào và bỏ những cái không […]

Thực hành tính hiệp phương sai và hệ số tương quan Pearson trong SPSS

This entry is part 8 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Sau đây là cách tính hiệp phương sai và hệ số tương quan Pearson dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS Bước 1: Analyze-> Correlate -> Bivariate Bước 2: Đưa các biến cần tính hệ số tương quan vào Ở đây mặc định phần mềm đã để chế độ tính hệ số tương quan […]