Một số kiểm định hiện tương tự tương quan trên SPSS

This entry is part 5 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Kiểm định Durbin - Watson. Kiểm định tự tương quan bậc nhất

Đây là kiểm định được ưa thích nhất, và cũng được tích hợp trong hầu hết các phần mềm, kể cả là trên SPSS

Bảng tra cứu dU VÀ dL xem ở cuối bài viết này.

Do có 2 vùng không thể quyết định nên để đơn giản ta có thể dùng kiểm đinh DW cải biên như sau.

Thực hành với SPSS

Sử dụng bộ dữ liệu gồm 50 quan sat ở các mốc thời gian khác nhau, bạn có thể tìm thấy nó ở đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/du-lieu-minh-hoa-cac-bai-viet-phan-khuyet-tat-mo-hinh

Hồi quy Y theo x1, x2, x3

Để thực hiện kiểm đinh DW trên spss, khi phân tích hồi quy tuyến tính ta chỉ cần tính chỉ số Durbin-Watson tại menu Statistics

D:\a\29.PNG

Trong phần kết quả, thống kê DW hiển thị tại bảng Model Summary

Với mô hình 3 biến độc lập, cỡ mẫu =50 thì dL=1,421 và dU=1,674. Dễ thấy mô hình đang có hiện tượng tự tương quan dương

Kiểm đinh DW có 1 số nhược điểm đó là

+ Chỉ kiểm tra đến tự tương quan bậc 1

+ Phải tra bảng

+ Khi cỡ mẫu lớn hơn thì không tra được bảng (nên hay lây mốc 1 và 3 để so sánh và đưa ra kết luận.

Để khắc phục vấn đề này ta có thể sử dụng kiểm định khác được đề cập trong bài viết tiếp theo.

*******

Bảng tra cứu giá trị Durbin- Watson mức ý nghĩa 5%

** Chú ý: k' là số hệ số của mô hình không bao gồm hệ số chặn

Bảng tra cứu giá trị Durbin- Watson mức ý nghĩa 1%

** Chú ý: k' là số hệ số của mô hình không bao gồm hệ số chặn

Kiểm định tổng quát Breusch - Godfrey (BG)

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2