Relative Content

Tag Archive for EFA

Khi chạy EFA cho toàn bộ thang đo rồi, có cần chạy lại cho từng factor nhỏ thu được hay không?

This entry is part 16 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Khi chạy EFA cho toàn bộ thang đo rồi, có cần chạy lại cho từng factor nhỏ thu được hay không? Trả lời:Không cần thiết. Tất nhiên bạn có thể chạy đế kiểm tra mức độ bào toàn thông tin giữ đưỡc trên trục đó (phương sai trích) NHƯNG XIN LƯU Ý NHƯ SAU Việc […]