Relative Content

Tag Archive for One-way ANOVA

Dùng one way anova thay thế independent sample t test có được không (khi biến phân loại chỉ có 2 nhóm)?

This entry is part 21 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Trả lời: Tất nhiên là được. Chỉ có bảng post hoc sẽ không hiện thôi. Các bạn tự chạy để phát hiện ra điểm tương đồng. Tất nhiên thử tục independent sample t test đã được tối ưu cho trường hợ so sảnh 2 nhóm với nhau, nên ưu tiên phương án này nhé