Relative Content

Hỏi đáp

category

Nếu không dùng bài kiểm tra independent sample t test mà đưa biến phân loại vào phương trình hồi quy như 1 biến giả để xét có được không?

This entry is part 26 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Trả lời: Được chứ, miễn là mô hình hồi quy đó tốt Phân tích independent sample t test chẳng qua là 1 bài hồi quy với 1 biến giả duy nhất là biến độc lập đó. Tất nhiên hồi quy 1 và nhiều biến phụ thuộc sẽ cho kết quả khác nhau. Nên dùng phân […]