Relative Content

Chưa được phân loại

Vẽ và chỉnh sửa mô hình trên Amos

This entry is part 5 of 10 in the series Sử dụng AMOS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Các thành phần trong một mô hình trên AMOS

This entry is part 4 of 10 in the series Sử dụng AMOS

Trong 1 mô hình có 5 thành phần cơ bản (tất nhiên 1 mô hình không nhất thiết có đủ) Các biến A, b1, b2, c1, c2 gọi là các biến quan sát, được vẽ băng hình chữ nhật. Đây là các biến mà phải có cột dữ liệu tương ứng trông file dữ liệu […]

Các plugin của Amos

This entry is part 3 of 10 in the series Sử dụng AMOS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Giao diện phần mềm AMOS và các công cụ cơ bản

This entry is part 2 of 10 in the series Sử dụng AMOS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]