Relative Content

Chưa được phân loại

Biến nội sinh, Biến ngoại sinh

This entry is part 1 of 1 in the series Khái niệm

Biến nội sinh là biến được sinh ra (chịu tác động) của các biến khác trong mô hình. Ví dụ mô hình hồi quy tuyến tính thì biến phụ thuộc là 1 biến nội sinh

Dữ liệu thực hành

This entry is part 2 of 28 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Dữ liệu thực hành đi kèm các ví dụ minh hoạ chỉ được chúng tôi cung cấp trong các gói đăng ký   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy […]

Ý tưởng của các kiểm định phương sai sai số thay đổi

This entry is part 10 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]