Relative Content

Thống kê

Hồi quy và hồi quy tuyến tính

This entry is part 3 of 25 in the series Hồi quy tuyến tính

Phân tích hồi quy Phân tích hồi quy nói chung là tập hợp các kỹ thuật để tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, được gọi là biến độc lập nhằm mục đích ước lượng hoặc tiên đoán giá trị kỳ vọng […]

Hệ số tương quan riêng

This entry is part 14 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

  Cùng tiếp tục vấn đề đặt ra ở bài trước, mối quan hệ giữa giá cả và doanh số bán hàng (một mối quan hệ rất cơ bản trong kinh tế vi mô giá- sản lượng). Thực tế nhiều khi hàng có giá cao người ta vẫn đổ xô vào mua, hàng rẻ vẫn […]

Tương quan hạng Kendall

This entry is part 12 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Với 2 biến quan sát X và Y. Mỗi quan sát (Xi, Yi) với i bắt đầu từ 1, xét tất cả các quan sát phía sau (Xj, Yj) với i<j. Nếu (Xj, Yj) cùng lớn hoặc cùng nhỏ hơn (Xi, Yi), nghĩa là ( Xj-Xi)*(Yj-Yi) >0 thì ta gọi (Xj, Yj) là 1 “cặp […]