Relative Content

Thống kê

Kiểm định Khi-bình phương (Chi-square)

This entry is part 7 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Multinomial logistic- Hồi quy với biến phụ thuộc danh nghĩa nhiều giá trị

This entry is part 1 of 1 in the series Multinomial logistic

Mở đầu Multinomial logistic là dạng mô hình hồi quy mở rộng của Binary logistic. Multinomial thường được dịch là đa thức, nhưng như vậy dễ gây nhầm lẫn, có lẽ nên dịch là “đa danh nghĩa” tức là biến phụ thuộc là 1 biến danh nghĩa có nhiều giá trị. Binary logistic (Binary nghĩa […]

ANOVA

This entry is part 2 of 5 in the series Phân tích phương sai

Bài viết đang được cập nhật!   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address […]

Giới thiệu nội dung loạt bài viết về Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

This entry is part 1 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Tiếp theo loạt bài viết về phần mềm AMOS, Trong loạt bài viết này chúng tôi sẽ đê cập đến các nội dung sau để thực hành và trình bày vào bài viết (Nội dung vẫn được liên tục cập nhật) Loạt bài viết này viết về mô hình CB-SEM được chạy trên phần mềm […]

Kiểm định Sobel

This entry is part 6 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Đây là 1 bài kiểm tra mang tên của Michael Edward Sobel là một nhà thống kê người Mỹ, là giáo sư tại Khoa Thống kê tại Đại học Columbia. Chi tiết về ông và bài kiểm tra này các bạn Google nhé! Bài toán: Đang tồn tại mối quan hệ A tác động lên […]

Biến điều tiết và xử lý biến điều tiết trong mô hình hồi quy tuyến tính

This entry is part 3 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Khái niệm Biến điều tiết (Moderator) là biến có khả năng điều chỉnh cường độ/ mức độ tác động của một biến độc lập lên 1 biến phụ thuộc. Các bạn có thể bắt gặp biến này với các cái tên khác, đúng kiểu dịch từ tiếng anh ra như biến hoà giải, biến giàn […]

Biến giả và hồi quy với biến giả

This entry is part 2 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Định nghĩa biến giả Trong phân tích hồi quy , biến giả là biến chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1 để biểu thị sự vắng mặt hoặc hiện diện của một số tác động phân loại có thể thay đổi kết quả. Chúng có thể được coi là ký tự số cho các dữ […]

Mở đầu về phân tích biệt số

This entry is part 2 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Mở đầu Phân tích biệt số- Discriminant hay còn được gọi là phân tích phân biệt được sử dụng trong trường hợp chúng ta có 1 (hay nhiều) biến độc lập là biến liên tục và 1 biến phụ thuộc là biến phân loại (chia thành 2 hoặc nhiều danh mục bên trong) Khác với […]

Phân cụm cho các biến quan sát

This entry is part 6 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Tiếp tục với thủ tục phần cụm thứ bậc HCA.   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. […]