Relative Content

Thực hành SPSS cơ bản

Hiệu chỉnh một đồ thị sẵn có trên SPSS

This entry is part 6 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Trình bày các kiểm định t test/ one way ANOVA trong bài làm

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

So sánh trung bình nhiều mẫu độc lập: One-way ANOVA

Bài viết này chỉ tập trung vào ứng dụng One-way anova để so sánh giá trị trung bình của một biến số nào đó giữa các nhóm độc lập với nhau, giả sử rằng tất cả các giả định về dữ liệu đã thoả mãn. Bài viết là các kiến thức rất quen thuộc mà […]

So sánh trung bình 2 mẫu độc lập: Independent sample t test

Đôi nét về Independent sample t test Đây là kiểm định nhằm so sánh trung bình của 2 mẫu độc lập. Như tên gọi của nó, giả định quan trọng nhất là 2 mẫu này phải hoàn toàn độc lập (không có phần tử trùng nhau). Thông thường nhất là các biến nhân khẩu để […]