One-way ANOVA: Lý thuyết và thực hành với SPSS

Cập nhật: 13/09/2023 bởi admin0

Thủ tục phân tích phương sai 1 chiều One-way ANOVA có khá nhiều ứng dụng. Loạt bài viết dưới đây cung cấp cho các bạn  một số vấn đề về lý thuyết cũng như ứng dụng và thực hành nó trên SPSS. Các bạn nhớ ghé lại thường xuyên vì các chủ đề sẽ được update. Chúc các bạn đọc tài liệu vui vẻ!

+ So sánh trung bình nhiều mẫu độc lập

+ Phân tích phương sai một chiều

+ Phân tích phương sai một chiều lặp lại

+ Phân tích phương sai một chiều lặp lại nâng cao