Sách tự học SPSS

Cập nhật: 13/10/2021 bởi admin0

Nếu bạn đang cần một cuốn sách để tự học SPSS thì đây là một cuốn sách Online thú vị và sẽ liên tục được cập nhật. Chúc các bạn đọc tài liệu vui vẻ. Nếu quan tâm đến các nội dung nâng cao hãy mua tài khoản đọc để ủng hộ chúng tôi

Tại thời điểm tháng 10/2021 sách đang có những nội dung sau

Phân tích cronbach’s alpha
Độ tin cậy của thang đo
Khái niệm thang đo và cấu tạo thang đo trong phân tích Cronbach’s Alpha
Hệ số Cronbach’s Alpha: Cách tính và một số tiêu chuẩn
Thực hành kiểm tra hệ số Hệ số Cronbach’s Alpha trên SPSS
Hiệu chỉnh thang đo và cách xử lý các trường hợp kết quả hay gặp trong thực tế
Hiệu chỉnh thang đo tổng quát
Giải pháp cuối cùng khi phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha không đạt
Trình bày kết quả phân tích Cronbach’s Alpha trong bài
Giá trị Squared Multiple Correlation trong bảng phân tích Cronbach’s Alpha là gì
Phân tích nhân tố
Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis)
Các tiêu chuẩn phân tích nhân tố khám phá EFA trong luận văn ở Việt Nam
Yêu cầu cơ bản (các giả định) của phân tích các thành phần chính PCA (EFA nói chung)
Phương pháp phân tích thành phần chính và thực hành trên SPSS
Các tiêu chí lựa chọn số nhân tố được trích xuất
Một số thủ thuật khi phân tích EFA trên SPPS
Ứng dụng phân tích EFA trong luận văn và nghiên cứu khoa học
Ví dụ về một số trường hợp loại biến quan sát khi chạy EFA
Một số lỗi hay gặp khi phân tích EFA và cách xử lý
Tính biến đại diện sau khi phân tích EFA
Phân tích EFA trong bài có phân tích CFA và SEM
Phân tích Cronbach’s Alpha trước hay EFA trước?
Đánh giá độ tin cậy, tính hội tụ và phân biệt của các thang đo
Tổng kết về phân tích EFA
Một số bài toán ví dụ sử dụng phân tích EFA
Việt hoá các thuật ngữ trong phân tích EFA
Trình bày kết quả phân tích EFA trong bài
Tương quan giữa hai biến định lượng
Hệ số tương quan (Correlation)
Thực hành tính hiệp phương sai và hệ số tương quan
Tỷ số tương quan
Tương quan tuyến tính và hệ số tương quan Pearson
Các giả định trong phân tích tương quan tuyến tính
Chuẩn đoán quan hệ tuyến tính của 2 biến bằng biểu đồ phân tán
Thực hành tính hiệp phương sai và hệ số tương quan Pearson trong SPSS
Giá trị sig trong bảng hệ số tương quan Pearson
Sử dụng hệ số tương quan Pearson khi nào
Tương quan hạng Spearman
Tương quan hạng Kendall
Thực hành tương quan hạng Spearman và tương quan hạng Kendall trên SPSS
Hệ số tương quan riêng
Tính hệ số tương quan riêng trên SPSS
Trình bày kết quả phân tích tương quan
Hồi quy tuyến tính
Hồi quy và hồi quy tuyến tính
Mô hình hồi quy đơn biến và đa biến
Thực hành hồi quy tuyến tính trên SPSS
Các yêu cầu và giả định trong phân tích mô hình hồi quy tuyến tính
Các phân tích mô hình hồi quy cơ bản
Sử dụng hệ số hồi quy chưa chuẩn hoá và chuẩn hoá sao cho hợp lý
Các sai lầm hay gặp khi phân tích hồi quy
Có cần bỏ các biến không có ý nghĩa thống kê ra khỏi mô hình và thực hiện hồi quy lại không?
Một số tính chất của mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến
Hồi quy tuyến tính không có hệ số chặn trên SPSS
Lựa chọn mô hình- sự có mặt của các biến không cần thiết
Hiệu chỉnh mô hình hồi quy bội bằng kỹ thuật đưa biến Stepwise
Chẩn đoán mô hình với kỹ thuật Bootstrap
Kiểm tra các điểm bất thường và cải thiện mô hình
Có cần kiểm tra tương quan trước khi chạy hồi quy
Khuyết tật mô hình
Kiểm tra tính phân phối chuẩn của phần dư
Giả định về mối quan hệ tuyến tính giữa từng biến độc lập với biến phụ thuộc
Hiện tượng tự tương quan
Một số kiểm định hiện tương tự tương quan trên SPSS
Hiện tượng đa cộng tuyến
Hiện tượng đa cộng tuyến trong các bài có sử dụng phân tích efa trước đó
Hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Phát hiện phương sai sai số thay đổi bằng đồ thị
Ý tưởng của các kiểm định phương sai sai số thay đổi
Kiểm định Breusch-Pagan (BP)
Kiểm định White
Kiểm định Park
Kiểm định Glejser
Khắc phục phương sai sai số thay đổi
Kiểm định phương sai sai số thay đổi trên SPSS
Xử lý kiểm định phương sai sai số thay đổi trong luận văn
Hiện tượng thừa biến
Hiện tượng bỏ sót biến quan trọng trong mô hình
Kiểm định Chow. Kiểm định sự đồng nhất trong cấu trúc hàm hồi quy
Mở rộng về hồi quy
Biến giả và hồi quy với biến giả
Biến điều tiết và xử lý biến điêu tiết trong mô hình hồi quy tuyến tính
Biến trung gian
Kiểm định Sobel
Xem xét vai trò biến trung gian với plug-in Indirect Effect trên Amos
Có đưa biến nhân khẩu vào mô hình hồi quy hay không?
Kiểm tra hệ số hồi quy có bằng một số cho trước hay không
Kiểm định sự bằng nhau của hai hệ số hồi quy
Kiểm định sự khác biệt
Kiểm định trung bình một mẫu (so sánh với 1 số cho trước): One sample t test
So sánh trung bình cặp biến quan sát của cùng 1 mẫu- Paired sample t test
So sánh trung bình của một mẫu trùng nhau trong nhiều thời điểm
So sánh trung bình 2 mẫu độc lập: Independent sample t test
So sánh trung bình nhiều mẫu độc lập: One-way ANOVA
Trình bày các kiểm định t test/ one way ANOVA trong bài làm
Dùng nhiều lần independent sample t test thay thế one-way ANOVA được không?
Kiểm định phi tham số
Kiểm định Mann-Whitney U (Wilcoxon-Mann-Whitney)
Kiểm định dấu-hạng Wilcoxon (signed-rank test)
Kiểm định dấu Sign test
Kiểm định Kruskal-Wallis
Kiểm định nhị thức Binomial Test
Kiểm định Khi-bình phương (Chi-square)
Kiểm định tỷ lệ một mẫu (Chi-square)
Kiểm định tính độc lập của 2 biến định danh (Kiểm định Chi-square)
Bài kiểm tra chính xác của Fisher về tính độc lập của 2 biến định danh (Exact Test)
Hồi quy nhị phân
Một số giả định trong mô hình hồi quy nhị phân
Chạy mô hình Logit trên SPSS: Trường hợp biến độc lập là biến liên tục
Phân tích output mẫu
Một số thủ tục hồi quy nhị phân Binary Logistic nâng cao
Tìm kiếm các quan sát dị biệt làm giảm chất lượng mô hình bằng đồ thị
Hiệu chỉnh mô hình với phương pháp đưa dần biến vào từng bước (Forward Stepwise)
Vấn đề đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy logistic
Biến điều tiết trong hồi quy nhị phân
Một số bài dùng mô hình logistic hay gặp
Hiện tượng các hệ số trong mô hình không có ý nghĩa thống kê dù R bình phương hay khả năng dự đoán đều rất tốt
ANOVA
Phân tích phương sai một chiều One-way ANOVA
Phân tích phương sai một chiều lặp lại One-way repeated measures ANOVA
Phân tích phương sai một chiều lặp lại nâng cao
Phân cụm
Phân cụm và các phương pháp phân cụm
Phân cụm 2 bước (two-step cluster)
Thực hành phân cụm K-means
Thực hành phân cụm thứ bậc (Hierarchical cluster)-HCA
Phân cụm cho các biến quan sát
Mô tả các cụm thu được
Tìm hiểu cơ chế của các biến độc lập trong việc phân cụm
Amos cơ bản
Giao diện phần mềm AMOS và các công cụ cơ bản
Các plugin của Amos
Các thành phần trong một mô hình trên AMOS
Vẽ và chỉnh sửa mô hình trên Amos
Cài đặt Output cơ bản trên Amos
Chạy mô hình trên Amos
Các chỉ số trên Output
Viết phương trình hồi quy từ Amos
Hồi quy cơ bản với Amos
Mô hình SEM trên AMOS
Model fit và cách hiển thị nhanh giá trị của model fit ở góc màn hình
Khái niệm biến tiềm ẩn
Phân tích nhân tố khẳng định CFA
Độ tin cậy của thang đo
Tính hội tụ. Phân tích CFA đơn nhân tố
Vẽ nhanh mô hình phân tích CFA từ pattern matrix
Tính phân biệt
Tính đơn nguyên (đơn chiều)
Hiệu chỉnh mô hình CFA
Đọc kết quả mô hình SEM
Thực hành phân tích bài tập với mô hình SEM, ứng dụng làm luận văn cơ bản
Kiểm định so sánh giá trị trung bình với SEM
Phân tích đa nhóm, ứng dụng đánh giá tác động của biến điều tiết
Bootstrap với SEM
Tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp
Biến trung gian và đánh giá vai trò của biến trung gian trong SEM
Plug in Validity and Reliability Test (bản amos 24 trở lên)
Đa cộng tuyến trong SEM