Relative Content

Blog Archives

Giá trị Squared Multiple Correlation trong bảng phân tích Cronbach’s Alpha là gì?

This entry is part 12 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Đây là một giá trị ít khi được nhắc đến trong phân tích cronbach’s alpha trên SPSS. Bài viết này cũng cấp thêm 1 chút kiến thức về giá trị này nếu các bạn quan tâm. Trong quá trình tính toán, cột này xuất hiện nếu các bạn tích thêm vào lựa chọn sau   […]

Vấn đề hệ số cronbach’s alpha quá cao

This entry is part 13 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Cập nhật: 01/01/2022 bởi admin0 Hệ số cronbach’s alpha quá cao có sao không? Có thể chẳng làm sao cả! Trước tiên chúng ta có thể xem lại các mức đo lường để đánh giá độ tin cậy của hệ số cronbach’s alpha: https://ungdung.hotronghiencuu.com/he-so-cronbachs-alpha-cach-tinh-va-mot-so-tieu-chuan Có một vấn đề mà mình khá nhiều bạn hỏi đó […]

Đọc thêm: Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết của hệ số Cronbach’s Alpha

This entry is part 14 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Cập nhật: 22/03/2022 bởi admin0 Trong bài này mình sẽ viết tắt hệ số Cronbach’s Alpha bằng ký hiệu gama (γ) để thay thế cho kỹ hiệu α để tránh nhầm với mức ý nghĩa. Các phân tích không nói gì đến mức ý nghĩa thì tự hiểu là 5% Định lý Xét thang đo […]

Văn mẫu: Trình bày kết quả Cronbach’s Alpha trong luận văn

This entry is part 16 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Nội dung trong bài viết này thường được đưa vào chương 3 hoặc 4 với tên gọi KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tài liệu dưới đây được biên soạn bởi Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các khách hàng sử dụng gói tài liệu trả phí hoặc sử dụng dịch vụ dữ liệu. Để giúp các […]